Passiespel

Lady Grey

‘n Geleentheid om die ware betekenis van Paasfees te herleef. Oor drie dae word die Bybelgeskiedenis van die Evangelies (Jesus se geboorte tot Hemelvaart) met toneelspel, sang, musiek en danse van hoogstaande gehalte, uitgebeeld. Dit word sedert 2002 aangebied deur die Kuns-akademie en Christen-gemeenskap van Lady Grey. Met reg kan hierdie produksie Suid Afrika se Oberammergau genoem word.